Oslo kommune Bymiljøetaten
Antirasistisk senter/Det mosaiske forbund

Markering av "Krystallnatten" med oppstilling fakkeltog.NB! Fakler må ikke tennes inne på torgflaten men tennes ute i torggaten ved avgang

At Youngstorget from Onsdag 9 November 2016 17:00 to Onsdag 9 November 2016 18:00 - Hosted by Youngstorget - Fakkeltog - Details