Oslo kommune Bymiljøetaten

Frivilligfest 2012

Holdes av: Youngstorget
Aktiviteten starter den: Onsdag 29 August 2012 10:00
Og avslutter den: Onsdag 29 August 2012 17:00
Adresse Youngstorget

Frivillighetssentralene i Oslo markerer seg på torget med konsert og underholdning.
Flott familearrangement 

Ranger denne aktiviteten: