Oslo kommune Bymiljøetaten

Antirasistisk senter/Det mosaiske forbund

Holdes av: Youngstorget
Aktiviteten starter den: Onsdag 9 November 2016 17:00
Og avslutter den: Onsdag 9 November 2016 18:00
Adresse Youngstorget

Markering av "Krystallnatten" med oppstilling fakkeltog.
NB! Fakler må ikke tennes inne på torgflaten men tennes ute i torggaten ved avgang

Ranger denne aktiviteten: