Oslo kommune Bymiljøetaten

Den Syriske nasjonalkoalisjonen

Holdes av: Youngstorget
Aktiviteten starter den: Lørdag 19 Mars 2016 13:00
Og avslutter den: Lørdag 19 Mars 2016 14:00
Adresse Youngstorget

Demonstrasjon- fakkeltog.
NB! Fakler må ikke tennes inne på torgflaten men tennes ute i torggaten ved avgang

Ranger denne aktiviteten: