Oslo kommune Bymiljøetaten

Ta vare på livet

Holdes av: Youngstorget
Aktiviteten starter den: Fredag 11 Mai 2012 13:00
Og avslutter den: Fredag 11 Mai 2012 17:00
Adresse Youngstorget

Prisutdeling for innsats i forbindelse med trafikksikkerhet

Ranger denne aktiviteten: