Oslo kommune Bymiljøetaten
Utskrift

Nytt strømanlegg på torget!

i kategorien Aktiviteter

I disse dager utføres det gravearbeider på Youngstorget. Torget skal få nye strømuttak slik
at vi er bedre rustet til å levere miljøvennlig energi til de forskjellige arrangementer som
gjennomføres på torget i løpet av året. Det vil ikke lenger være behov for strømaggregater.

Strømuttakene, som plasseres i kummer rundt omkring på torgflaten vil levere 230V og 400V.
Det etableres også et strømskap på vegg under Youngstgaten der det vil bli mulig å ta ut
større effekter fra såkalte powerlock tilkoblinger. Totalt vil man kunne ta ut opptil 1000 Ampere
fra det nye anlegget. Dette anlegget, sammen med vårt eksisterende 230V anlegg vil kunne levere
nødvendig energibehov til både små og store arrangementer.
Ferdigstilles medio april 2020 

 

Utskrift

Koronautbruddet

i kategorien Aktiviteter

På bakgrunn av utbrudd av koronavirus avslår Bymiljøetaten alle søknader for arrangementer
over 50 personer, som planlegges avholdt innen 6.april 2020.
Dersom dere ønsker å finne ny dato for deres arrangement bes dere om å søke via vårt digitale
søknadsskjema som du finner HER

Vi behandler fortløpende søknader for arrangement som planlegges avholdt etter 6.april.

Kriseledelsen i Oslo kommune vil kontinuerlig vurdere nye tiltak for å hindre videre spredning av
viruset og vi tar forbehold om at arrangement må kanselleres som følge av dette.

I tillegg er all utleie av salgsplasser på Youngstorget og Stortorvet stanset inntil videre.
De som har betalt for salgsplass i avstengningsperioden og således har dager tilgode vil kunne
gjenoppta sin virksomhet når situasjonen tilsier det.

Samtidig oppfordrer vi alle til å følge Oslo kommunes føringer for å hindre videre spredning av
coronaviruset. Følg med på våre nettsider www.oslo.kommune.no/ for oppdatert info.