Oslo kommune Bymiljøetaten
Utskrift

Koronautbruddet

i kategorien Aktiviteter

 

Arrangementer for inntil 50 personer er tillatt f.o.m 7. mai t.o.m. 15. juni

Det forutsettes at arrangementet:

  1. Avholdes på offentlig sted 
  2. Avholdes på et sted som gjør det mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke
    er i samme husstand
  3. Har en ansvarlig arrangør som har oversikt over hvem som er til stede og sørger for at råd
    om avstand og smittevern kan følges

Dersom dere ønsker å finne dato for deres arrangement bes dere om å søke via vårt digitale
søknadsskjema som du finner HER

Fra og med 15. juni tar man sikte på at det åpnes opp for arrangementer med inntil 200 personer.
Vi behandler fortløpende søknader for arrangement som planlegges avholdt etter 15. juni 2020
såfremt deltakerantallet ikke overstiger 200 personer.

«Vi bemerker at regjeringens forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19- forskriften)
legger føringer for arrangement og samlinger.
Fra og med 15. juni 2020 åpnes det for arrangementer med opptil 200 personer. Denne tillatelsen forutsetter
at arrangementet gjennomføres i tråd med gjeldende retningslinjer for smittevern på gjennomføringstidspunktet.
Dersom regjeringens smitteverntiltak strammes inn til deres arrangementsdato, er ikke denne tillatelsen gyldig for
deres arrangement fyll inn dato. Det er arrangørs ansvar å påse at krav om smittevern imøtekommes.»

Kriseledelsen i Oslo kommune vil kontinuerlig vurdere nye tiltak for å hindre videre spredning av
viruset og vi tar forbehold om at arrangement må kanselleres som følge av dette.

Youngstorgets uteserveringer åpner opp 06.05.20.

Utleie av salgsplasser på Youngstorget og Stortorvet startes sakte men sikkert opp fra og med
fredag 08.05.20. I første omgang gjelder dette foodtrucks og matservering.

De som har betalt for salgsplass i avstengningsperioden og således har dager tilgode vil kunne
gjenoppta sin virksomhet når situasjonen tilsier det. Bymiljøetaten jobber kontinuerlig med løsninger
og vil få i gang salgsvirksomheten så snart det lar seg gjøre.

Samtidig oppfordrer vi alle til å følge med på Oslo kommunes føringer for å hindre videre spredning av
koronaviruset. Følg med på våre nettsider og på www.oslo.kommune.no/ for oppdatert info.