Oslo kommune Bymiljøetaten
Utskrift

Koronautbruddet

i kategorien Aktiviteter

På bakgrunn av utbrudd av koronavirus avslår Bymiljøetaten alle søknader for arrangementer
over 50 personer, som planlegges avholdt innen 6.april 2020.
Dersom dere ønsker å finne ny dato for deres arrangement bes dere om å søke via vårt digitale
søknadsskjema som du finner HER

Vi behandler fortløpende søknader for arrangement som planlegges avholdt etter 6.april.

Kriseledelsen i Oslo kommune vil kontinuerlig vurdere nye tiltak for å hindre videre spredning av
viruset og vi tar forbehold om at arrangement må kanselleres som følge av dette.

I tillegg er all utleie av salgsplasser på Youngstorget og Stortorvet stanset inntil videre.
De som har betalt for salgsplass i avstengningsperioden og således har dager tilgode vil kunne
gjenoppta sin virksomhet når situasjonen tilsier det.

Samtidig oppfordrer vi alle til å følge Oslo kommunes føringer for å hindre videre spredning av
coronaviruset. Følg med på våre nettsider www.oslo.kommune.no/ for oppdatert info.