Oslo kommune Bymiljøetaten
8. Mars-Kvinnedagen

Markering av kvinnedagen. Appeller og taler fra arkaden  

At Youngstorget from Fredag 8 Mars 2019 15:00 to Fredag 8 Mars 2019 19:00 - Hosted by Youngstorget - Markering - Details