Oslo kommune Bymiljøetaten
JCP Nordic/IKEA
IKEA

Stort prosjekt som krever lang riggtid. Riggarbeider starter opp søndag den 26.08.18. Åpningsdato er satt til 31.08.18 og siste arrangementsdag er lørdag 01.09.18.

At Youngstorget from Fredag 31 August 2018 09:00 to Tirsdag 4 September 2018 21:00 - Hosted by Youngstorget - Promotering - Details