Oslo kommune Bymiljøetaten
NOAH-For dyrs rettigheter

Markering. Les mer om saken her: http://www.dyrsrettigheter.no/  

At Youngstorget from Lørdag 27 Oktober 2018 15:00 to Lørdag 27 Oktober 2018 18:00 - Hosted by Youngstorget - Markering - Details