Oslo kommune Bymiljøetaten

JCP Nordic/IKEA

Holdes av: Youngstorget
Aktiviteten starter den: Fredag 31 August 2018 09:00
Og avslutter den: Tirsdag 4 September 2018 21:00
Innlagt av: admin2
Youngstorget

Stort prosjekt som krever lang riggtid. Riggarbeider starter opp søndag den 26.08.18.

Åpningsdato er satt til 31.08.18 og siste arrangementsdag er lørdag 01.09.18.

Nedrigg av utstyr foregår i perioden 02.09. - 04.09.18

For ytterligere informasjon kan JCP Nordic v/Simen Torkehagen kontaktes.
Telefon: +47 982 999 86. e-post: simen.torkehagen@jcpnordic.com 

Velkommen! 

JCP Nordic/IKEA