Oslo kommune Bymiljøetaten

Aktiviteter

Utskrift

Nytt strømanlegg på torget!

i kategorien Aktiviteter

I disse dager utføres det gravearbeider på Youngstorget. Torget skal få nye strømuttak slik
at vi er bedre rustet til å levere miljøvennlig energi til de forskjellige arrangementer som
gjennomføres på torget i løpet av året. Det vil ikke lenger være behov for strømaggregater.

Strømuttakene, som plasseres i kummer rundt omkring på torgflaten vil levere 230V og 400V.
Det etableres også et strømskap på vegg under Youngstgaten der det vil bli mulig å ta ut
større effekter fra såkalte powerlock tilkoblinger. Totalt vil man kunne ta ut opptil 1000 Ampere
fra det nye anlegget. Dette anlegget, sammen med vårt eksisterende 230V anlegg vil kunne levere
nødvendig energibehov til både små og store arrangementer.
Ferdigstilles medio april 2020